fbpx

Let’s Relax Spa รับสมัครผู้จัดการสาขา

สัมผัสการทำงานที่เป็นระบบ และมีการจัดการที่ดี พร้อมสร้างเสริมประสบการณ์ในธุรกิจการบริการและการใช้ภาษา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 

 • ดูแลและควบคุมพนักงาน
  • – ฝึกอบรมพนักงานใหม่
  • – จัดตารางการทำงานของพนักงาน ได้แก่ ผู้ให้บริการนวด,พนักงานต้อนรับ เป็นต้น
  • – ประเมิณการทำงานของพนักงาน
  • – ตรวจเช็คเวลาเข้างานของพนักงาน รวมทั้งโอที
 • รักษามาตรฐานของแบรนด์ Let’s Relax
  • – ดูแลประสานการทำงาน การรักษาความสะอาด และบำรุงรักษา และเครื่องมือต่างๆให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
  • – ดูแลผลิตภัณฑ์ในร้านให้มีอย่างเพียงพอ ไม่ขาดแคลนหรือมีมากเกินไป
 • การประสานงาน และการทำรายงานภายใน
  • – เสนอแนะและแจ้งถึงปัญหาต่อผู้บริหาร เพื่อพัฒนาองค์กรในภาพรวม
  • – จัดเตรียมรายงานต่างๆ ตามกำหนดเวลารายเดือน / รายสัปดาห์
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:

 

 • – เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • – มีประสบการณ์การบริหารงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป (ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสปาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • – มีทักษะในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • – รักการบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีบุคลิกภาพที่ดี
 • – มีความเป็นผู้นำและบริหารตารางการทำงานของพนักงานในสาขาได้
 • – สามารถทำ report ต่างๆ ได้ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS Excel
 • – มีความรับผิดชอบสูง

 

สวัสดิการต่างๆ

 

 • – ประกันสังคม
 • – ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ
 • – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • – วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • – ชุดยูนิฟอร์ม
 • – หอพักสำหรับพนักงาน
 • – คอมมิชชั่น
 • – ปรับเงินเดือนประจำปี
 • – โบนัสประจำปี

 

เพิ่มเพื่อน

 

” กดเพิ่มเพื่อน ติดต่อแผนกสรรหา “

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป  จำกัด (มหาชน)

+66 (0) 2 641 6619 ต่อ 121

+66 (0) 63 995 6694

กลับหน้าหลัก

manage cookie settings