fbpx

Let's Relax Spa : ภูเก็ต ลากูน่า ปอร์โต เดอ ภูเก็ต

สปาชั้นนำในภูเก็ตสาขาใหม่ล่าสุดจาก Let’s Relax Spa แห่งนี้ตั้งอยู่ในไลฟ์สไตล์ชอปปิงมอลล์อย่างปอร์โต เดอ ภูเก็ต ภายในสาขานี้ ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เหมืองแร่ดีบุก’ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์คอนเทมโพรารี แวร์เฮ้าส์ ของโครงการได้อย่างลงตัว สัมผัสกับประสบการณ์ความผ่อนคลายจากการตกแต่งภายใน โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งแต่ก้าวแรก สะท้อนผ่านการตกแต่งต่างๆ อาทิ เพดานสูง โปร่ง สีฟ้าของสายน้ำทะเล สีเทาเงินของแร่ดีบุก และสีเขียวของต้นไม้ ทำให้ที่สปาชั้นนำในภูเก็ตแห่งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งความผ่อนคลายที่พร้อมมอบการปรนนิบัติที่ดีที่สุดให้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง

Let's Relax Spa : ภูเก็ต ลากูน่า ปอร์โต เดอ ภูเก็ต

สปาชั้นนำในภูเก็ตสาขาใหม่ล่าสุดจาก Let’s Relax Spa แห่งนี้ตั้งอยู่ในไลฟ์สไตล์ชอปปิงมอลล์อย่างปอร์โต เดอ ภูเก็ต ภายในสาขานี้ ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เหมืองแร่ดีบุก’ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์คอนเทมโพรารี แวร์เฮ้าส์ ของโครงการได้อย่างลงตัว สัมผัสกับประสบการณ์ความผ่อนคลายจากการตกแต่งภายใน โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งแต่ก้าวแรก สะท้อนผ่านการตกแต่งต่างๆ อาทิ เพดานสูง โปร่ง สีฟ้าของสายน้ำทะเล สีเทาเงินของแร่ดีบุก และสีเขียวของต้นไม้ ทำให้ที่สปาชั้นนำในภูเก็ตแห่งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งความผ่อนคลายที่พร้อมมอบการปรนนิบัติที่ดีที่สุดให้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง

Let's Relax Spa : ภูเก็ต ลากูน่า ปอร์โต เดอ ภูเก็ต

สปาชั้นนำในภูเก็ตสาขาใหม่ล่าสุดจาก Let’s Relax Spa แห่งนี้ตั้งอยู่ในไลฟ์สไตล์ชอปปิงมอลล์อย่างปอร์โต เดอ ภูเก็ต ภายในสาขานี้ ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เหมืองแร่ดีบุก’ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์คอนเทมโพรารี แวร์เฮ้าส์ ของโครงการได้อย่างลงตัว สัมผัสกับประสบการณ์ความผ่อนคลายจากการตกแต่งภายใน โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งแต่ก้าวแรก สะท้อนผ่านการตกแต่งต่างๆ อาทิ เพดานสูง โปร่ง สีฟ้าของสายน้ำทะเล สีเทาเงินของแร่ดีบุก และสีเขียวของต้นไม้ ทำให้ที่สปาชั้นนำในภูเก็ตแห่งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งความผ่อนคลายที่พร้อมมอบการปรนนิบัติที่ดีที่สุดให้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง

Let's Relax Spa : ภูเก็ต ลากูน่า ปอร์โต เดอ ภูเก็ต

สปาชั้นนำในภูเก็ตสาขาใหม่ล่าสุดจาก Let’s Relax Spa แห่งนี้ตั้งอยู่ในไลฟ์สไตล์ชอปปิงมอลล์อย่างปอร์โต เดอ ภูเก็ต ภายในสาขานี้ ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เหมืองแร่ดีบุก’ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์คอนเทมโพรารี แวร์เฮ้าส์ ของโครงการได้อย่างลงตัว สัมผัสกับประสบการณ์ความผ่อนคลายจากการตกแต่งภายใน โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งแต่ก้าวแรก สะท้อนผ่านการตกแต่งต่างๆ อาทิ เพดานสูง โปร่ง สีฟ้าของสายน้ำทะเล สีเทาเงินของแร่ดีบุก และสีเขียวของต้นไม้ ทำให้ที่สปาชั้นนำในภูเก็ตแห่งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งความผ่อนคลายที่พร้อมมอบการปรนนิบัติที่ดีที่สุดให้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง

Let's Relax Spa : ภูเก็ต ลากูน่า ปอร์โต เดอ ภูเก็ต

สปาชั้นนำในภูเก็ตสาขาใหม่ล่าสุดจาก Let’s Relax Spa แห่งนี้ตั้งอยู่ในไลฟ์สไตล์ชอปปิงมอลล์อย่างปอร์โต เดอ ภูเก็ต ภายในสาขานี้ ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เหมืองแร่ดีบุก’ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์คอนเทมโพรารี แวร์เฮ้าส์ ของโครงการได้อย่างลงตัว สัมผัสกับประสบการณ์ความผ่อนคลายจากการตกแต่งภายใน โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งแต่ก้าวแรก สะท้อนผ่านการตกแต่งต่างๆ อาทิ เพดานสูง โปร่ง สีฟ้าของสายน้ำทะเล สีเทาเงินของแร่ดีบุก และสีเขียวของต้นไม้ ทำให้ที่สปาชั้นนำในภูเก็ตแห่งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งความผ่อนคลายที่พร้อมมอบการปรนนิบัติที่ดีที่สุดให้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง

Let's Relax Spa : ภูเก็ต ลากูน่า ปอร์โต เดอ ภูเก็ต

สปาชั้นนำในภูเก็ตสาขาใหม่ล่าสุดจาก Let’s Relax Spa แห่งนี้ตั้งอยู่ในไลฟ์สไตล์ชอปปิงมอลล์อย่างปอร์โต เดอ ภูเก็ต ภายในสาขานี้ ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เหมืองแร่ดีบุก’ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์คอนเทมโพรารี แวร์เฮ้าส์ ของโครงการได้อย่างลงตัว สัมผัสกับประสบการณ์ความผ่อนคลายจากการตกแต่งภายใน โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งแต่ก้าวแรก สะท้อนผ่านการตกแต่งต่างๆ อาทิ เพดานสูง โปร่ง สีฟ้าของสายน้ำทะเล สีเทาเงินของแร่ดีบุก และสีเขียวของต้นไม้ ทำให้ที่สปาชั้นนำในภูเก็ตแห่งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งความผ่อนคลายที่พร้อมมอบการปรนนิบัติที่ดีที่สุดให้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง

Let's Relax Spa : ภูเก็ต ลากูน่า ปอร์โต เดอ ภูเก็ต

สปาชั้นนำในภูเก็ตสาขาใหม่ล่าสุดจาก Let’s Relax Spa แห่งนี้ตั้งอยู่ในไลฟ์สไตล์ชอปปิงมอลล์อย่างปอร์โต เดอ ภูเก็ต ภายในสาขานี้ ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เหมืองแร่ดีบุก’ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์คอนเทมโพรารี แวร์เฮ้าส์ ของโครงการได้อย่างลงตัว สัมผัสกับประสบการณ์ความผ่อนคลายจากการตกแต่งภายใน โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งแต่ก้าวแรก สะท้อนผ่านการตกแต่งต่างๆ อาทิ เพดานสูง โปร่ง สีฟ้าของสายน้ำทะเล สีเทาเงินของแร่ดีบุก และสีเขียวของต้นไม้ ทำให้ที่สปาชั้นนำในภูเก็ตแห่งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งความผ่อนคลายที่พร้อมมอบการปรนนิบัติที่ดีที่สุดให้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง

Let's Relax Spa : ภูเก็ต ลากูน่า ปอร์โต เดอ ภูเก็ต

สปาชั้นนำในภูเก็ตสาขาใหม่ล่าสุดจาก Let’s Relax Spa แห่งนี้ตั้งอยู่ในไลฟ์สไตล์ชอปปิงมอลล์อย่างปอร์โต เดอ ภูเก็ต ภายในสาขานี้ ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เหมืองแร่ดีบุก’ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์คอนเทมโพรารี แวร์เฮ้าส์ ของโครงการได้อย่างลงตัว สัมผัสกับประสบการณ์ความผ่อนคลายจากการตกแต่งภายใน โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งแต่ก้าวแรก สะท้อนผ่านการตกแต่งต่างๆ อาทิ เพดานสูง โปร่ง สีฟ้าของสายน้ำทะเล สีเทาเงินของแร่ดีบุก และสีเขียวของต้นไม้ ทำให้ที่สปาชั้นนำในภูเก็ตแห่งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งความผ่อนคลายที่พร้อมมอบการปรนนิบัติที่ดีที่สุดให้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง

Let's Relax Spa : ภูเก็ต ลากูน่า ปอร์โต เดอ ภูเก็ต

สปาชั้นนำในภูเก็ตสาขาใหม่ล่าสุดจาก Let’s Relax Spa แห่งนี้ตั้งอยู่ในไลฟ์สไตล์ชอปปิงมอลล์อย่างปอร์โต เดอ ภูเก็ต ภายในสาขานี้ ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เหมืองแร่ดีบุก’ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์คอนเทมโพรารี แวร์เฮ้าส์ ของโครงการได้อย่างลงตัว สัมผัสกับประสบการณ์ความผ่อนคลายจากการตกแต่งภายใน โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งแต่ก้าวแรก สะท้อนผ่านการตกแต่งต่างๆ อาทิ เพดานสูง โปร่ง สีฟ้าของสายน้ำทะเล สีเทาเงินของแร่ดีบุก และสีเขียวของต้นไม้ ทำให้ที่สปาชั้นนำในภูเก็ตแห่งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งความผ่อนคลายที่พร้อมมอบการปรนนิบัติที่ดีที่สุดให้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง

วิธีการเดินทาง

By Car/Taxi: Ask the driver to go to Porto De Phuket Shopping Mall. Choeng Thale Sub-District.

+66 (0) 76 368 219

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 11:00 น. - 21.00 น.

ที่อยู่
Porto de Phuket Room No 509 , 1st Floor 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, Baandon-Cherngtalay Road Tambon Cherngtalay Amphor Talang Phuket 83110, Thailand

You can download our illustrator Map.

โปรโมชั่น

ทรีทเมนท์

นวดน้ำมันอุ่น

ให้รางวัลตัวเองกับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนสุดพิเศษ ด้วยการนวดน้ำมันอุ่น ที่สกัดจากพืชและดอกไม้ต่างๆ คล้ายกับการนวดน้ำมันอโรมา (น้ำมันหอมระเหย) โดยการใช้นำมันนวดตามจุดต่างๆ ของร่างกายในอุณหภูมิที่พอเหมาะ จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย ความร้อนจากน้ำมันจะช่วยให้ผิวอ่อนนุ่ม ลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี แพ็กเกจนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากความอ่อนล้า หากคุณกำลังมองหาร้านนวดในตรัง สามารถเข้ามาใช้บริการที่ Let’s Relax Spa แห่งนี้ของเราได้

นวดแผนไทย

สัมผัสกับการนวดแผนไทยอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสตร์การรักษาของจีนและอินเดีย รวมถึงการผสมผสานเทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการกดจุด โดยจะทำการนวดบนฟูกนุ่มสบาย มีชุดนวดที่สวมสบายให้สวมใส่ แพ็กเกจทรีตเมนต์การนวดแผนไทยที่ร้านนวดในตรังอย่าง Let’s Relax Spa แห่งนี้ จะใช้การทาน้ำมันเย็นเพื่อให้คุณรู้สึกสดชื่นตลอดวัน ไม่ว่าคุณต้องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการเดินทางหรือจากชีวิตประจำวัน ก็สามารถเข้ามาเลือกใช้บริการแพ็คเกจนวดและสปาชั้นนำในตรังกับเราได้เสมอ

นวดฝ่าเท้า

Let’s Relax Spa จะเน้นการนวดฝ่าเท้าตามจุดสะท้อนต่างๆ ของร่างกาย ประโยชน์ของการนวดกดจุดฝ่าเท้านั้นไม่เพียงช่วยในการบรรเทาความปวดเมื่อยเท่านั้น แต่ยังช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ปรับสมดุลการไหลเวียนของโลหิต ช่วยบรรเทาการเจ็บป่วยต่างๆ ที่เกิดจากการป่วยทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลันได้อีกด้วย ร้านนวดในตรังของเราทุกสาขามีนักสปาบำบัดและมีหมอนวดผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองระดับประเทศคอยดูแลและให้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับความผ่อนคลายที่ตรงจุดและปลอดภัย

พอกผิว

พอกผิวเพื่อเติมความชุ่มชื่นด้วยสมุนไพร ก่อนจะพันด้วยแผ่นพลาสติก และห่มด้วยผ้าห่มอุ่นเป็นเวลาประมาณ 20 นาที เพื่อให้ผิวได้รับการผ่อนคลายและเติมความชุ่มชื่นได้อย่างเต็มที่ เป็นทรีตเมนต์ที่แนะนำสำหรับผู้ที่มีผิวที่เพิ่งผ่านการโดนแดดมาทั้งวัน เพราะการพอกผิวนี้จะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างดี เป็นอีกหนึ่งแพ็คเกจในร้านนวดสาขาตรังของเราที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัส

นวดแผนไทย 4 มือ

พบกับการนวดไทยแผนโบราณแบบ 4 มือที่เป็นการนำเทคนิคการนวดขั้นพื้นฐานมาผสมผสานกับเทคนิคการนวดขั้นสูง โดยใช้ผู้นวด 2 คนต่อผู้ถูกนวด 1 คน การนวดนี้จะไม่ใช้น้ำมัน และทำการนวดบนฟูกโดยการใส่ชุดนวดหลวมสบายที่เราจัดเตรียมไว้ให้ เป็นประสบการณ์การนวดแบบพิเศษที่ Let’s Relax Spa อยากให้คุณได้ลองสัมผัส

นวดหินร้อน

การนวดหินร้อนลาวาภูเขาไฟนั้นเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สปาที่คุณไม่ควรพลาด สัมผัสความผ่อนคลายด้วยการใช้หินร้อนวางตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผสานกับการนวดกดจุดจากนักบำบัดสปา ช่วยให้กล้ามเนื้อได้รับความผ่อนคลาย กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและระบบน้ำเหลือง ทำให้ร่างกายสดชื่น มีชีวิตชีวายาวนานตลอดทั้งวัน

แพ็คเกจ

สปา เอ็กซ์พีเรียนซ์

แพ็กเกจสปา เอ็กซ์พีเรียนซ์ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สปาที่พิเศษไม่เหมือนใคร เริ่มต้นวันดีๆ ด้วยการพอกผิวหรือการขัดผิว 60 นาที ตามด้วยการนวดหน้า 10 ขั้นตอนด้วยผลิตภัณฑ์จาก Dr.Spiller Pure SkinCare Solutions นาน 60 นาที ปิดท้ายด้วยการนวดหินร้อน 90 นาที เพื่อคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวกาย ผิวหน้า และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ให้คุณรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ดรีมแพ็กเกจ

แพ็กเกจนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์แห่งศาสตร์และศิลป์ของการนวดกดจุดที่สปาชั้นนำในตรังของเรา และกระตุ้นจุดต่างๆ ในเวลาอันจำกัด ทรีตเมนต์ในแพ็กเกจนี้จะช่วยดูแลระบบหมุนเวียนต่างๆ ในร่างกาย ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และคลายเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนักสปาบำบัดและหมอนวดมืออาชีพมากประสบการณ์ของเรา ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกแพ็กเกจที่คุณเลือก จะมอบประสบการณ์ความผ่อนคลายให้คุณได้อย่างเต็มที่ ในส่วนของ Dream Package ประกอบไปด้วย
ในส่วนของ Dream Package ประกอบไปด้วย
– นวดกดจุดฝ่าเท้า 45 นาที
– นวดกดจุดฝ่ามือ 15 นาที
– นวดคอบ่าไหล่ 30 นาที

เฮเวนลี่ รีแล็กซ์

แพ็กเกจสุดคุ้มค่าจากสปาชั้นนำในตรังของเราแพ็คเกจนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับความผ่อนคลายอย่างเต็มที่หลังการทำงานหรือการเดินมาตลอดทั้งวัน เป็นแพ็กเกจที่ไม่ใช้น้ำมันหอมในการนวด แต่จะใช้การนวดเพื่อช่วยในการคลายเส้น ในขณะที่การนวดคลายจุดที่ฝ่าเท้าจะช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย เพื่อให้คุณได้ชาร์จคืนพลังความสดชื่นอย่างเต็มที่ โดยในแพ็กเกจเฮเวนลี่ รีแล็กซ์จากร้านนวดในตรังสาขานี้ของเรานั้นประกอบไปด้วย

ฟูล สปิริต

แพ็กเกจฟูล สปิริตจากร้านนวดในตรังของเราจะคล้ายกับแพ็กเกจ Body & Soul โดยจะเริ่มจากการฟิ้นฟูผิวด้วยการพอกผิวหรือขัดผิว ตามด้วยการนวดน้ำมัน แล้วเพิ่มการนวดกดจุดฝ่าเท้าเข้ามาในแพ็กเกจนี้ด้วย เพียงแค่จองบริการสุดผ่อนคลายนี้กับร้านนวดในตรังของเรา คุณก็จะได้สัมผัสกับการบำรุงผิวกาย ผ่อนคลายจิตใจ พร้อมกับการนวดคลายเส้นในเวลาเดียวกัน ภายในแพ็กเกจฟูล สปิริตประกอบไปด้วย
ภายในแพ็คเกจ Body & Soul ประกอบไปด้วย
– พอกผิว หรือ ขัดผิว 60 นาที
– นวดน้ำมันอโรม่า 60 นาที
– นวดกดจุดฝ่าเท้า 45 นาที

เอ็กเซคูทีฟ ไฮด์ อะเวย์

หากคุณมองหาที่สุดแห่งการผ่อนคลายทางจิตใจ แพ็คเกจสุดหรู Executive Hide Away คือคำตอบ เริ่มต้นด้วยการพอกผิวเพื่อให้จิตใจความกังวล จากนั้นนวดหินร้อนเพื่อช่วยในการผ่อนคลายภายในร่างกาย และปิดท้ายด้วยการนวดหน้าเพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและมอบความกระจ่างใสให้ใบหน้า นี่คือที่สุดแห่งการผ่อนคลายทั้งกายและใจหลังจากการทำงานหนักมาทั้งอาทิตย์ แพ็คเกจ Executive Hide Away ให้บริการเฉพาะบางสาขาเท่านั้น

กอล์ฟเฟอร์ส เฮฟเว่น

กอล์ฟเฟอร์ส เฮฟเว่น แพ็กเกจจากสปาในตรังของเรานั้นเหมาะสำหรับผู้ที่เหนื่อยล้าจากการเดินทาง หรือการออกกำลังกายที่ต้องใช้การเดินหรือวิ่งมากเป็นพิเศษ โดยลูกค้าที่่ใช้เลือกแพ็กเกจนี้จะได้รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าเพื่อกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในส่วนต่างๆ ของร่างกาย จากนั้นจะมีการนำหินร้อนวางตามส่วนต่างๆ พร้อมนวดน้ำมันหอมระเหยเพื่อบรรเทาอาการเมื่อยล้าและคืนความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าให้กับร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยม หากคุณอยากทำสปาในตรังเพื่อความผ่อนคลาย แพ็กเกจนี้คือคำตอบ แพคเกจกอล์ฟเฟอร์ส เฮฟเว่นจะประกอบไปด้วย
ภายในแพ็กเกจ Golfer’s Heaven ประกอบไปด้วย
– นวดกดจุดฝ่าเท้า 45 นาที
– นวดตัวด้วยหินร้อน 90 นาที