fbpx

Let's Relax Spa : ลีเชอร์ สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์

ท่ามกลางแหล่งชอปปิงในเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหลอย่างกรุงเทพมหานคร Let’s Relax – Leisure Space สปานวดตัวในกรุงเทพฯ แห่งนี้พร้อมให้บริการคุณอย่างดีที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ศูนย์รวมของศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ยืดคลายกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดโดยผู้ชำนาญการจาก Stretch Me Clinic รวมถึงประสบการณ์ปรนนิบัติผิวหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions ภายใต้การตกแต่งในแนวคิด “Elements of Nature” ซึ่งนำเอาธาตุทั้ง 4 มาผสานกับการออกแบบภายในได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้สีเอิร์ธโทนและวัสดุที่มีพื้นผิวแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความหรูหราและความผ่อนคลาย ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ความผ่อนคลายด้วยแพ็กเกจสปานวดตัวในกรุงเทพฯ ในบรรยากาศที่ลงตัว

Let's Relax Spa : ลีเชอร์ สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์

ท่ามกลางแหล่งชอปปิงในเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหลอย่างกรุงเทพมหานคร Let’s Relax – Leisure Space สปานวดตัวในกรุงเทพฯ แห่งนี้พร้อมให้บริการคุณอย่างดีที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ศูนย์รวมของศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ยืดคลายกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดโดยผู้ชำนาญการจาก Stretch Me Clinic รวมถึงประสบการณ์ปรนนิบัติผิวหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions ภายใต้การตกแต่งในแนวคิด “Elements of Nature” ซึ่งนำเอาธาตุทั้ง 4 มาผสานกับการออกแบบภายในได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้สีเอิร์ธโทนและวัสดุที่มีพื้นผิวแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความหรูหราและความผ่อนคลาย ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ความผ่อนคลายด้วยแพ็กเกจสปานวดตัวในกรุงเทพฯ ในบรรยากาศที่ลงตัว

Let's Relax Spa : ลีเชอร์ สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์

ท่ามกลางแหล่งชอปปิงในเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหลอย่างกรุงเทพมหานคร Let’s Relax – Leisure Space สปานวดตัวในกรุงเทพฯ แห่งนี้พร้อมให้บริการคุณอย่างดีที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ศูนย์รวมของศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ยืดคลายกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดโดยผู้ชำนาญการจาก Stretch Me Clinic รวมถึงประสบการณ์ปรนนิบัติผิวหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions ภายใต้การตกแต่งในแนวคิด “Elements of Nature” ซึ่งนำเอาธาตุทั้ง 4 มาผสานกับการออกแบบภายในได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้สีเอิร์ธโทนและวัสดุที่มีพื้นผิวแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความหรูหราและความผ่อนคลาย ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ความผ่อนคลายด้วยแพ็กเกจสปานวดตัวในกรุงเทพฯ ในบรรยากาศที่ลงตัว

Let's Relax Spa : ลีเชอร์ สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์

ท่ามกลางแหล่งชอปปิงในเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหลอย่างกรุงเทพมหานคร Let’s Relax – Leisure Space สปานวดตัวในกรุงเทพฯ แห่งนี้พร้อมให้บริการคุณอย่างดีที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ศูนย์รวมของศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ยืดคลายกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดโดยผู้ชำนาญการจาก Stretch Me Clinic รวมถึงประสบการณ์ปรนนิบัติผิวหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions ภายใต้การตกแต่งในแนวคิด “Elements of Nature” ซึ่งนำเอาธาตุทั้ง 4 มาผสานกับการออกแบบภายในได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้สีเอิร์ธโทนและวัสดุที่มีพื้นผิวแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความหรูหราและความผ่อนคลาย ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ความผ่อนคลายด้วยแพ็กเกจสปานวดตัวในกรุงเทพฯ ในบรรยากาศที่ลงตัว

Let's Relax Spa : ลีเชอร์ สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์

ท่ามกลางแหล่งชอปปิงในเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหลอย่างกรุงเทพมหานคร Let’s Relax – Leisure Space สปานวดตัวในกรุงเทพฯ แห่งนี้พร้อมให้บริการคุณอย่างดีที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ศูนย์รวมของศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ยืดคลายกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดโดยผู้ชำนาญการจาก Stretch Me Clinic รวมถึงประสบการณ์ปรนนิบัติผิวหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions ภายใต้การตกแต่งในแนวคิด “Elements of Nature” ซึ่งนำเอาธาตุทั้ง 4 มาผสานกับการออกแบบภายในได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้สีเอิร์ธโทนและวัสดุที่มีพื้นผิวแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความหรูหราและความผ่อนคลาย ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ความผ่อนคลายด้วยแพ็กเกจสปานวดตัวในกรุงเทพฯ ในบรรยากาศที่ลงตัว

Let's Relax Spa : ลีเชอร์ สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์

ท่ามกลางแหล่งชอปปิงในเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหลอย่างกรุงเทพมหานคร Let’s Relax – Leisure Space สปานวดตัวในกรุงเทพฯ แห่งนี้พร้อมให้บริการคุณอย่างดีที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ศูนย์รวมของศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ยืดคลายกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดโดยผู้ชำนาญการจาก Stretch Me Clinic รวมถึงประสบการณ์ปรนนิบัติผิวหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions ภายใต้การตกแต่งในแนวคิด “Elements of Nature” ซึ่งนำเอาธาตุทั้ง 4 มาผสานกับการออกแบบภายในได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้สีเอิร์ธโทนและวัสดุที่มีพื้นผิวแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความหรูหราและความผ่อนคลาย ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ความผ่อนคลายด้วยแพ็กเกจสปานวดตัวในกรุงเทพฯ ในบรรยากาศที่ลงตัว

Let's Relax Spa : ลีเชอร์ สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์

ท่ามกลางแหล่งชอปปิงในเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหลอย่างกรุงเทพมหานคร Let’s Relax – Leisure Space สปานวดตัวในกรุงเทพฯ แห่งนี้พร้อมให้บริการคุณอย่างดีที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ศูนย์รวมของศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ยืดคลายกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดโดยผู้ชำนาญการจาก Stretch Me Clinic รวมถึงประสบการณ์ปรนนิบัติผิวหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions ภายใต้การตกแต่งในแนวคิด “Elements of Nature” ซึ่งนำเอาธาตุทั้ง 4 มาผสานกับการออกแบบภายในได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้สีเอิร์ธโทนและวัสดุที่มีพื้นผิวแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความหรูหราและความผ่อนคลาย ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ความผ่อนคลายด้วยแพ็กเกจสปานวดตัวในกรุงเทพฯ ในบรรยากาศที่ลงตัว

Let's Relax Spa : ลีเชอร์ สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์

ท่ามกลางแหล่งชอปปิงในเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหลอย่างกรุงเทพมหานคร Let’s Relax – Leisure Space สปานวดตัวในกรุงเทพฯ แห่งนี้พร้อมให้บริการคุณอย่างดีที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ศูนย์รวมของศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ยืดคลายกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดโดยผู้ชำนาญการจาก Stretch Me Clinic รวมถึงประสบการณ์ปรนนิบัติผิวหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions ภายใต้การตกแต่งในแนวคิด “Elements of Nature” ซึ่งนำเอาธาตุทั้ง 4 มาผสานกับการออกแบบภายในได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้สีเอิร์ธโทนและวัสดุที่มีพื้นผิวแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความหรูหราและความผ่อนคลาย ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ความผ่อนคลายด้วยแพ็กเกจสปานวดตัวในกรุงเทพฯ ในบรรยากาศที่ลงตัว

Let's Relax Spa : ลีเชอร์ สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์

ท่ามกลางแหล่งชอปปิงในเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหลอย่างกรุงเทพมหานคร Let’s Relax – Leisure Space สปานวดตัวในกรุงเทพฯ แห่งนี้พร้อมให้บริการคุณอย่างดีที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ศูนย์รวมของศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ยืดคลายกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดโดยผู้ชำนาญการจาก Stretch Me Clinic รวมถึงประสบการณ์ปรนนิบัติผิวหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions ภายใต้การตกแต่งในแนวคิด “Elements of Nature” ซึ่งนำเอาธาตุทั้ง 4 มาผสานกับการออกแบบภายในได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้สีเอิร์ธโทนและวัสดุที่มีพื้นผิวแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความหรูหราและความผ่อนคลาย ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ความผ่อนคลายด้วยแพ็กเกจสปานวดตัวในกรุงเทพฯ ในบรรยากาศที่ลงตัว

วิธีการเดินทาง

+66 (0) 2 255 6559

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 AM - 10:00 PM

ที่อยู่
เลขที่ D205, ชั้น 2 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

You can download our illustrator Map.

โปรโมชั่น

ทรีทเมนท์

ห้องเกลือหิมาลายัน และ พาราฟิน ทรีทเมนต์

เกลือหิมาลายันเป็นที่รู้จักกันดีว่าช่วยลดอาการของภูมิแพ้อากาศ สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายอันแสนสงบในห้องเกลือหิมาลายัน เพิ่มความสบายด้วยทรีทเม้นต์บำรุงมือและเท้าให้มีสุขภาพดีด้วยพาราฟินทรีทเมนต์ ดูแลมือและเท้าของคุณด้วยการแช่ในพาราฟินแว็กซ์อุ่นๆ เพื่อให้แว็กซ์เคลือบผิวแล้วจึงคลุมด้วยผ้าอุ่นให้ความร้อนช่วยให้กล้ามเนื้อมือและเท้าได้ผ่อนคลาย เผยผิวเนียน นุ่ม เปล่งปลั่ง และดูสุขภาพดี

  • จองทันที
นวดฝ่าเท้า

Let’s Relax Spa จะเน้นการนวดฝ่าเท้าตามจุดสะท้อนต่างๆ ของร่างกาย ประโยชน์ของการนวดกดจุดฝ่าเท้านั้นไม่เพียงช่วยในการบรรเทาความปวดเมื่อยเท่านั้น แต่ยังช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ปรับสมดุลการไหลเวียนของโลหิต ช่วยบรรเทาการเจ็บป่วยต่างๆ ที่เกิดจากการป่วยทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลันได้อีกด้วย ร้านนวดในตรังของเราทุกสาขามีนักสปาบำบัดและมีหมอนวดผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองระดับประเทศคอยดูแลและให้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับความผ่อนคลายที่ตรงจุดและปลอดภัย

นวดน้ำมันอุ่น

ให้รางวัลตัวเองกับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนสุดพิเศษ ด้วยการนวดน้ำมันอุ่น ที่สกัดจากพืชและดอกไม้ต่างๆ คล้ายกับการนวดน้ำมันอโรมา (น้ำมันหอมระเหย) โดยการใช้นำมันนวดตามจุดต่างๆ ของร่างกายในอุณหภูมิที่พอเหมาะ จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย ความร้อนจากน้ำมันจะช่วยให้ผิวอ่อนนุ่ม ลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี แพ็กเกจนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากความอ่อนล้า หากคุณกำลังมองหาร้านนวดในตรัง สามารถเข้ามาใช้บริการที่ Let’s Relax Spa แห่งนี้ของเราได้

นวดแผนไทย

สัมผัสกับการนวดแผนไทยอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสตร์การรักษาของจีนและอินเดีย รวมถึงการผสมผสานเทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการกดจุด โดยจะทำการนวดบนฟูกนุ่มสบาย มีชุดนวดที่สวมสบายให้สวมใส่ แพ็กเกจทรีตเมนต์การนวดแผนไทยที่ร้านนวดในตรังอย่าง Let’s Relax Spa แห่งนี้ จะใช้การทาน้ำมันเย็นเพื่อให้คุณรู้สึกสดชื่นตลอดวัน ไม่ว่าคุณต้องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการเดินทางหรือจากชีวิตประจำวัน ก็สามารถเข้ามาเลือกใช้บริการแพ็คเกจนวดและสปาชั้นนำในตรังกับเราได้เสมอ

นวดตัวด้วยน้ำมันหอมระเหย

ให้รางวัลแก่ตนเองหลังวันทำงานที่เหนื่อยล้าหรือการเดินทางอันยาวนาน ด้วยทรีตเมนต์นวดบ่าหลังไหล่และร่างกายแบบ โดยใช้น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืช สมุนไพร และดอกไม้ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลืองได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณผ่อนคลายจากทั้งการนวดและกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยได้อย่างลงตัว

นวดหินร้อน

การนวดหินร้อนลาวาภูเขาไฟนั้นเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สปาที่คุณไม่ควรพลาด สัมผัสความผ่อนคลายด้วยการใช้หินร้อนวางตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผสานกับการนวดกดจุดจากนักบำบัดสปา ช่วยให้กล้ามเนื้อได้รับความผ่อนคลาย กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและระบบน้ำเหลือง ทำให้ร่างกายสดชื่น มีชีวิตชีวายาวนานตลอดทั้งวัน

นวดแผนไทย 4 มือ และประคบสมุนไพร

ประคบร้อนหลังการนวดไทย 4 มือเพื่ออีกขั้นของการผ่อนคลาย การได้ลูกประคบร้อนที่นึ่งแล้วมาประคบไปตามร่างกาย จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและผิวหนังได้ดียิ่งกว่า

แพ็คเกจ

สปา เอ็กซ์พีเรียนซ์

แพ็กเกจสปา เอ็กซ์พีเรียนซ์ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สปาที่พิเศษไม่เหมือนใคร เริ่มต้นวันดีๆ ด้วยการพอกผิวหรือการขัดผิว 60 นาที ตามด้วยการนวดหน้า 10 ขั้นตอนด้วยผลิตภัณฑ์จาก Dr.Spiller Pure SkinCare Solutions นาน 60 นาที ปิดท้ายด้วยการนวดหินร้อน 90 นาที เพื่อคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวกาย ผิวหน้า และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ให้คุณรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ดรีมแพ็กเกจ

แพ็กเกจนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์แห่งศาสตร์และศิลป์ของการนวดกดจุดที่สปาชั้นนำในตรังของเรา และกระตุ้นจุดต่างๆ ในเวลาอันจำกัด ทรีตเมนต์ในแพ็กเกจนี้จะช่วยดูแลระบบหมุนเวียนต่างๆ ในร่างกาย ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และคลายเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนักสปาบำบัดและหมอนวดมืออาชีพมากประสบการณ์ของเรา ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกแพ็กเกจที่คุณเลือก จะมอบประสบการณ์ความผ่อนคลายให้คุณได้อย่างเต็มที่ ในส่วนของ Dream Package ประกอบไปด้วย
ในส่วนของ Dream Package ประกอบไปด้วย
– นวดกดจุดฝ่าเท้า 45 นาที
– นวดกดจุดฝ่ามือ 15 นาที
– นวดคอบ่าไหล่ 30 นาที

เฮเวนลี่ รีแล็กซ์

แพ็กเกจสุดคุ้มค่าจากสปาชั้นนำในตรังของเราแพ็คเกจนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับความผ่อนคลายอย่างเต็มที่หลังการทำงานหรือการเดินมาตลอดทั้งวัน เป็นแพ็กเกจที่ไม่ใช้น้ำมันหอมในการนวด แต่จะใช้การนวดเพื่อช่วยในการคลายเส้น ในขณะที่การนวดคลายจุดที่ฝ่าเท้าจะช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย เพื่อให้คุณได้ชาร์จคืนพลังความสดชื่นอย่างเต็มที่ โดยในแพ็กเกจเฮเวนลี่ รีแล็กซ์จากร้านนวดในตรังสาขานี้ของเรานั้นประกอบไปด้วย

ซิมพลี ไทย

ประเทศไทยเท่านั้น ที่ให้คุณได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์นวดสปาที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ แพ็คเกจ Simply Thai นี้จะประกอบไปด้วย
– อบผิวด้วยสมุนไพรไทย 30 นาที
– นวดไทย 2 ชั่วโมง+นวดลูกประคบร้อน
แพ็คเกจสุดพิเศษนี้ให้บริการในบางสาขาเท่านั้น

บอดี้ แอนด์ โซล

แพ็กเกจบอดี้ แอนด์ โซลเป็นแพ็กเกจจากสปาชั้นนำในตรังของเรา ลงตัวด้วยส่วนผสมของการนวดตัวเพื่อความผ่อนคลาย และการบำรุงผิวด้วยสมุนไพรต่างๆ ที่ใช้ในการพอกหรือขัดผิว โดยเริ่มต้นด้วยการพอกหรือการขัดผิวเพื่อปรับสภาพผิว ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิว ผลัดเซลล์ผิวใหม่ แล้วตามด้วยการนวดน้ำมันอโรมาเพื่อการผ่อนคลายและปกป้องผิวอีกขั้น ทำให้บอดี้แอนด์โซลเป็นอีกหนึ่งแพ็กเกจที่ร้านสปาในตรังของเรานำเสนอและอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับความพิเศษของแพ็กเกจนี้

ภายในแพ็กเกจบอดี้ แอนด์ โซลนี้ประกอบไปด้วย

– พอกผิว 60 นาที หรือ ขัดผิว 60 นาที
– นวดน้ำมันอโรมา 60 นาที
โดยเริ่มต้นด้วยการพอกผิวหรือการขัดผิว เพื่อปรับสภาพผิว เช่น เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิว หรือผลัดเซลล์ผิวใหม่ แล้วตามด้วยการนวดน้ำมันอโรม่าเพื่อการผ่อนคลายและปกป้องผิวอีกขั้น

บลูมมิ่ง ไลฟ์

เพลิดเพลินไปกับการทำสปาชั้นนำในตรัง ด้วยแพ็กเกจบลูมมิ่ง ไลฟ์เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนคลายและฟื้นฟูสภาพผิวด้วยการพอกผิวและขัดผิว ตามด้วยการนวดน้ำมันและนวดหน้า เพื่อช่วยเสริมสร้างการผลัดเซลล์ผิวใหม่อย่างอ่อนโยนให้กับผิวหน้าและผิวกาย มาสัมผัสกับความผ่อนคลายเหล่านี้จากนักสปาบำบัดผู้เชี่ยวชาญได้ที่ร้านสปาชั้นนำในตรังของเรา เรายังเลือกใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติในการปรนนิบัติผิวทุกขั้นตอน ภายในแพ็กเกจบลูมมิ่ง ไลฟ์ประกอบไปด้วย

– พอกผิวหรือขัดผิว 60 นาที
– นวดน้ำมันอโรม่า 60 นาที
– นวดหน้า 60 นาที