fbpx

สมัครงานที่สำนักงานใหญ่บริษัท Siam Wellness Group

สวัสดิการต่างๆ

 

 • – ประกันสังคม
 • – ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ
 • – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • – วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • – ชุดยูนิฟอร์ม
 • – หอพักสำหรับพนักงาน
 • – คอมมิชชั่น
 • – ปรับเงินเดือนประจำปี
 • – โบนัสประจำปี

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับรายละเอียด

Assistant IT Manager/Supervisor

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 •  – ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ /โปรแกรม /ระบบและโครงการต่างๆ ของ IT Dept.
 •  – จัดทำเอกสารและรายงาน: เอกสารโครงการ/ เอกสารการประชุม/ เอกสารรายงานต่างๆ ของแผนก/ เอกสารคู่มือโปรแกรม/ เอกสารพัฒนาโปรแกรม/ รายงานเกี่ยวกับ IT audit
 •  – รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก IT Manager
คุณสมบัติ:
 •  – อายุ 25 – 35 วุฒิปริญญาตรี
 •  – มีทักษะในการทดสอบโปรแกรม
 •  – มีถ้ามีประสบการณ์งานด้านบริหารจัดการโครงการและงานไอทีออดิท จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Web Developer

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 •  – พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Ajax และ Javascript
 •  – พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่โต้ตอบกับระบบ back-end (APIs)
 •  – วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชั่น
 •  – สรุป Web performance และ วิเคราะห์ ประสิทธิภาพเว็ปไซต์แต่ละหน้า landing page
 •  – ตรวจสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการออกแบบ UI / UX
 •  – อัพเดท แก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์ บริษัท ใหัมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ
 •  – บริหาร จัดการเนื้อหาเว็ปต์ ในทันตามกำหนด coding, graphic design มีคุณภาพเหมาะสำหรับใช้งานบนเว็ปไซต์
คุณสมบัติ:
 •  – อายุ 25 – 35 วุฒิปริญญาตรี
 •  – มีประสบการณ์การทำงานในด้าน Web Development ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 •  – มีความรู้และประสบการณ์พัฒนาเว็บด้วย css, php, mysql, javascript, jquery, ajax
 •  – สามารถออกแบบ Database ได้ดี
 •  – สามารถดัดแปลงโค๊ด WordPress ได้
 •  – หากมีผลงานและความสามารถทางด้าน IT Network & Support ขั้นพื้นฐานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เพิ่มเพื่อน

 

” กดเพิ่มเพื่อน ติดต่อแผนกสรรหา “

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป  จำกัด (มหาชน)

+66 (0) 2 641 6619 ต่อ 121

กลับหน้าหลัก

manage cookie settings