fbpx

สมัครงานที่สำนักงานใหญ่บริษัท Siam Wellness Group

สวัสดิการต่างๆ

 

 • – ประกันสังคม
 • – ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ
 • – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • – วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • – ชุดยูนิฟอร์ม
 • – หอพักสำหรับพนักงาน
 • – คอมมิชชั่น
 • – ปรับเงินเดือนประจำปี
 • – โบนัสประจำปี

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 

%p>
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รายละเอียด

Assistant IT Manager/Supervisor

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 •  – ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ /โปรแกรม /ระบบและโครงการต่างๆ ของ IT Dept.
 •  – จัดทำเอกสารและรายงาน: เอกสารโครงการ/ เอกสารการประชุม/ เอกสารรายงานต่างๆ ของแผนก/ เอกสารคู่มือโปรแกรม/ เอกสารพัฒนาโปรแกรม/ รายงานเกี่ยวกับ IT audit
 •  – รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก IT Manager
คุณสมบัติ:
 •  – อายุ 25 – 35 วุฒิปริญญาตรี
 •  – มีทักษะในการทดสอบโปรแกรม
 •  – มีถ้ามีประสบการณ์งานด้านบริหารจัดการโครงการและงานไอทีออดิท จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Web Developer

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 •  – พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Ajax และ Javascript
 •  – พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่โต้ตอบกับระบบ back-end (APIs)
 •  – วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชั่น
 •  – สรุป Web performance และ วิเคราะห์ ประสิทธิภาพเว็ปไซต์แต่ละหน้า landing page
 •  – ตรวจสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการออกแบบ UI / UX
 •  – อัพเดท แก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์ บริษัท ใหัมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ
 •  – บริหาร จัดการเนื้อหาเว็ปต์ ในทันตามกำหนด coding, graphic design มีคุณภาพเหมาะสำหรับใช้งานบนเว็ปไซต์
คุณสมบัติ:
 •  – อายุ 25 – 35 วุฒิปริญญาตรี
 •  – มีประสบการณ์การทำงานในด้าน Web Development ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 •  – มีความรู้และประสบการณ์พัฒนาเว็บด้วย css, php, mysql, javascript, jquery, ajax
 •  – สามารถออกแบบ Database ได้ดี
 •  – สามารถดัดแปลงโค๊ด WordPress ได้
 •  – หากมีผลงานและความสามารถทางด้าน IT Network & Support ขั้นพื้นฐานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 •  – กำหนดนโยบายและวางแผนการเงินของบริษัทฯ ให้เกิดสภาพคล่องทางด้านการเงินและเหมาะสมกับบริษัท
 •  – ควบคุม ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ โดยตรวจสอบเอกสารทางการเงินและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง
 •  – บริหารเงินหมุนเวียนโดยรวบรวมข้อมูลเงินเข้า-ออก เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา
 •  – ควบคุมและตรวจสอบระบบการจัดการเงินของสาขา
 •  – ดูแลและบริหารระบบการจ่ายเงินสดย่อยของบริษัท
 •  – อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารต้นสังกัดมอบหมาย
คุณสมบัติ:
 •  – เพศ ช / ญ อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 •  – วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 •  – มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี
 •  – มีความสามารถในการใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี
 •  – มีความละเอียด รอบคอบ และ มีทักษะในการวิเคราะห์
 •  – สามารถใช้ ระบบ SAP Business One ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Retail Assistant พูดจีนกลางได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                  
 •  – ต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มและความเอาใจใส่ด้วยกิริยามารยาทที่เหมาะสม
 •  – แนะนำผลิตภัณฑ์และสาธิตผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องและประทับใจ
 •  – มีความกระตือรือร้นในการฝึกฝนตนเองทั้งด้านสินค้าและการบริการ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคาสินค้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
 •  – รับผิดชอบดูแลสินค้า จัดวางสินค้าและสั่งสินค้าให้เหมาะสมกับโอกาสในการขาย (ทำงานร่วมกับผู้จัดการสาขาและพนักงานนับสินค้า)
 •  – สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและสามาถปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 •  – สามารถช่วยต้อนรับลูกค้าแทนพนักงานต้อนรับได้เป็นครั้งคราว
คุณสมบัติ                                                                                                              
 •  – อายุ18-35 ปี
 •  – สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางได้
 •  – บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 •  – มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 •  – ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 •  – มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าแบรนด์เนมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  – การศึกษาปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

หรือ

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป  จำกัด (มหาชน)

+66 (0) 2 641 6619 ต่อ 121,222

+66 (0) 63 995 6619

Email: warintra@siamwellnessgroup.com

กลับหน้าหลัก